• CALL US : +91-422-4225333
 • WAPP : +91-9952412329

The Southern India Mills’ Association

Committed to Foster the Growth of the Textile Industry

Former Chairmen

 • 1-pssathappachettiar
  Mr P S Sathappa Chettiar
  1934-37
 • 2-gkuppuswamynaidu
  Mr G Kuppuswamy Naidu
  1938-39
 • 3-dewanbahadurcsrathnasabapathymudhaliar
  Mr Dewan Bahadur C S Rathnasabapathy Mudaliar
  1940-47
 • 4-rvenkatasamynaidu
  Mr R Venkataswamy Naidu
  1947-58
 • 5-gkdevarajulunaidu
  Mr G K Devarajulu
  1958-60
 • 6-mnnveerabhadrachettiar
  Mr M N M Veerabadhra Chettiar
  1960-62
 • 7-dckothari
  Mr D C Kothari
  1962-64
 • 8-pvmackay
  Mr P V Mackay
  1964-65
 • 9-grgovindarajulu
  Mr G R Govindarajulu
  1965-67
 • 10-gksundaram
  Mr G K Sundaram
  1967-69
 • 11-rdoraiswamy
  Mr R Doraiswami
  1969-72
 • 12-kvenkatesalu
  Mr K Venkatesalu
  1972-75
 • 13-krajagopal
  Mr K Rajagopal
  1975-77
 • 14-mbshenry
  Mr M B S Henry
  1977-79
 • 15-gvaradaraj
  Mr G Varadaraj
  1979-81
 • 16-sdevaraj
  Mr S Devaraj
  1981-83
 • 17-rjagadishchandran
  Mr R Jagadish Chandran
  1983-86
 • 18-dlakshminarayanaswamy
  Mr D Lakshminarayanaswamy
  1986-88
 • 19-gdevarajan
  Mr G Devarajan
  1988-90
 • 20-tkannan
  Mr T Kannan
  1990-92
 • 21-krajagopal
  Mr K Rajagopal
  1992-94
 • 22-arguruswamy
  Mr A R Guruswamy
  1994-96
 • 23-bkpatodia
  Mr B K Patodia
  1996-98
 • 24-bkkrishnarajvanavarayar
  Dr B K Krishnaraj Vanavarayar
  1998-99
 • 25-manickamramaswami
  Mr Manikam Ramaswami
  1999-01
 • 26-vsvelayutham
  Mr V S Velayutham
  2001-03
 • 27-vijayvenkatasamy
  Mr Vijay Venkataswamy
  2003-05
 • 28-svarumugam
  Mr S V Arumugam
  2005-07
 • 29-kvsrinivasan
  Dr K V Srinivasan
  2007-09
 • 30-jthulasidharan
  Mr J Thulasidharan
  2009-11
 • 31-sdinakaran
  Mr S Dinakaran
  2011-13
 • 32-trajkumar
  Mr T Rajkumar
  2013-15
 • 33-msenthilkumar
  Mr M Senthilkumar
  2015-17
 • 34-pnataraj
  Mr P Nataraj
  2017-19
 • 35-ashwinchandran
  Mr Ashwin Chandran
  2019-21
 • 36-ravisam
  Mr Ravi Sam
  2021-23